Νηπιαγωγείο
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Details shows

Μαθηματικός Διαγωνισμός "Πυθαγόρας"

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί πανελλαδικά στις 15/2/2020. Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού που θα είναι μιάμιση ώρα, από 9.30΄ έως 11.00΄.
• Ώρα προσέλευσης: 9:00 π.μ. Αίθουσα «Καλλιπάτειρα»
• Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Εγγραφές
• Οι εγγραφές γίνονται μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2020.
• Προκειμένου η ΕΜΕ να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών είναι απολύτως απαραίτητο να υπογραφεί από τους γονείς - κηδεμόνες το αντίστοιχο έντυπο γονικής συναίνεσης.
β) Οικονομικά
• Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για τους συνδρομητές του περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ. Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του) μαζί με την εγγραφή του θα καταβάλει στα κέντρα εξέτασης και την ετήσια συνδρομή (κόστος 10 ευρώ) στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ.
• Εγγεγραμμένος θεωρείται ο μαθητής μόνο όταν έχει καταβάλει την συνδρομή του στο περιοδικό.
• Μαθητές που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να ζητήσουν της ακύρωση της σε διάστημα μέχρι 3 εβδομάδες πριν το διαγωνισμό.
• Μαθητής που κατέβαλε τη συνδρομή του αλλά δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό δικαιούται να παραλάβει το περιοδικό.
γ) Σημαντικές επισημάνσεις
• Στο κάθε κέντρο ο κάθε μαθητής παίρνει έναν αύξοντα αριθμό τον οποίο και αναγράφει στο «φύλλο απαντήσεων» κατά την έναρξη του διαγωνισμού. Ο αριθμός είναι πάντα τριψήφιος . Πχ αν ο μαθητής έχει τον κωδικό 21 η αναγραφή θα περιέχει τα ψηφία 0 , 2, 1. Η σωστή αναγραφή του αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή στο απαντητικό φυλλάδιο είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της βαθμολόγησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Μορφή και πλήθος θεμάτων
• Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού που θα είναι μιάμιση ώρα, από 9.30΄ έως 11.00΄.
• Τα θέματα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ.
• Υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα καλύπτει την τάξη Β΄ Δημοτικού, η 2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, η 4η την Α΄ Γυμνασίου, η 5η την Β΄ Γυμνασίου και η 6η την Γ΄ Γυμνασίου.
• Η απαιτούμενη ύλη για τις ομάδες – επίπεδα που περιέχουν 2 τάξεις (2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού) προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.
• Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.
• Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι το 4 . 25 = 100) βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
• Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε., Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ανάργυρο Φελλούρη.
• Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.
• Το Παράρτημα Δωδεκανήσου της Ε.Μ.Ε. σε ειδική τελετή θα βραβεύσει τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διακριθούν στα εξεταστικά κέντρα της Ρόδου που συμμετείχαν στον ΠΥΘΑΓΟΡΑ, τα ονόματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη συναίνεση από τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

 

 

 

.a...a a..a..a..