Νηπιαγωγείο
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Ροδίων Παιδεία - Δημοτικό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η ομαδική συνεργασία δημιουργεί μία αναπτυξιακή δυναμική που επιτρέπει στα παιδιά να ξεπεράσουν τα ατομικά όρια σκέψης και πράξης και να αναπτύξουν συλλογικές μορφές νόησης και δράσης. Μέσα στην ομάδα τα παιδιά εσωτερικεύουν και οικειοποιούνται τις νέες και ανώτερες δυνατότητες μέχρι να τις κατακτήσουν και να τις εκφράσουν. Έτσι, η συλλογική αλληλεπικοινωνία και εργασία γίνεται πλαίσιο ανάπτυξης του λόγου και της σκέψης και καθίσταται μήτρα γέννησης της ατομικής ανάπτυξης, που σταδιακά οδηγεί στην ατομική ολοκλήρωση και αυτονομία.

Δείτε περισσότερα

Η μάθηση, λοιπόν, είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που αρχικά εμφανίζεται κατά την επικοινωνία των μελών μιας κοινότητας και στη συνέχεια εσωτερικοποιείται από τα άτομα, για να εμφανισθεί τελικά ως ατομικό επίτευγμα.
Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτήριων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» εγκαταλείπεται το μοντέλο της μεταδοτικής διδασκαλίας, κατά το οποίο ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως μια «δεξαμενή» συσσώρευσης γνώσεων, και υιοθετείται το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας, κατά το οποίο ο ίδιος ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση, χρησιμοποιώντας αυτά που λαμβάνει από το περιβάλλον του με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Κατ΄ επέκταση, οι διδακτικές στρατηγικές επικεντρώνονται στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών, την έκθεση των μαθητών σε καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης με σκοπό την αναδόμηση των αντιλήψεών τους, την εφαρμογή των νέων ιδεών και την ανασκόπηση των αλλαγών των παλαιότερων από τους ίδιους τους μαθητές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείται στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αφορά δύο ζώνες, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει το εμπλουτισμένο βασικό πρόγραμμα, ενώ η δεύτερη ζώνη το επιμορφωτικό πρόγραμμα με δραστηριότητες που συμπληρώνουν τη γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα

Το «Εμπλουτισμένο Βασικό Πρόγραμμα», περιλαμβάνει το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα εμπλουτισμένο με τα ακόλουθα ενδεικτικά πρόσθετα προγράμματα που έχουν εκπονήσει και αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»:
(α) Πρόγραμμα Λογοτεχνίας «Διασκεδάζω να διαβάζω»: αφορά μαθητές δημοτικού (Α-ΣΤ τάξεων) και μέσω αυτού επιδιώκεται η επαφή του παιδιού με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία.
(β) Πρόγραμμα Διαχρονικότητας Ελληνικής Γλώσσας: «τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: από τον Όμηρο μέχρι σήμερα»: αφορά μαθητές δημοτικού (Ε-ΣΤ τάξεων) και μέσω αυτού επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι μαθητές με κείμενα παλαιότερων μορφών της ελληνικής γλώσσας, να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας.
(γ) «Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών» (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά): ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στο Λύκειο. Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών αποβλέπει τόσο στο να επιτύχουν οι μαθητές άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών, όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων διπλωμάτων πιστοποίησης. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη συχνή επαφή τους με αυτές, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, τα τμήματα ξένων γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» οργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις, όπως:

 • Θεατρικές παραστάσεις με έργα ξένων κλασικών συγγραφέων στο πρωτότυπο.
 • Η ώρα της βιβλιοθήκης. Η ολοκλήρωση της μελέτης ενός βιβλίου από κάθε μαθητή συνοδεύεται από ολιγόλεπτη παρουσίαση του περιεχομένου του μπροστά στους συμμαθητές του. 
 • Η ενθάρρυνση, μέσω του σχολείου, της αλληλογραφίας σε ξένη γλώσσα με παιδιά από το εξωτερικό.
 • Η εκπόνηση ομαδικών εργασιών με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά κ.λ.π. Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε ακροατήριο.
 • Η οργάνωση ομιλιών στο χώρο του σχολείου με προσκεκλημένους αξιόλογους εισηγητές, οι οποίοι αναπτύσσουν θέματα και προβληματισμούς που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών.

(δ) «Πρόγραμμα Πληροφορικής»: ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στο Λύκειο. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην απόκτηση διαχρονικών γνώσεων για την πληροφορική.
 • Στην ανάπτυξη διαχρονικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου έρευνας και εκμάθησης.
 • Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης).
 • Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα).
 • Στην απόκτηση ευρύτερης παιδείας και κουλτούρας στην Πληροφορική.

(ε) «Πρόγραμμα θεατρικής αγωγής»: αφορά μαθητές δημοτικού (Α-ΣΤ τάξεων) και έχει ως σκοπούς:

 • Να αναδείξει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού, να αναπτύξει το ψυχικό του δυναμικό και να καλλιεργήσει τις κλίσεις και δεξιότητες του.
 • Να βοηθήσει την γνωριμία του παιδιού με τον εαυτό του και με το περιβάλλον, καθώς και την τοποθέτηση του σε σχέση με τον άλλο.
 • Να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και να προωθήσει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη ατόμων με και χωρίς ειδικές ανάγκες.
 • Να οδηγήσει το μαθητή στην εμβάθυνση των ανθρώπινων προβλημάτων και των σχέσεων μέσα από την δραματοποιήσει και την διαδικασία της δημιουργίας των ρόλων (χαρακτήρες ).
 • Να βοηθήσει την γνωριμία του μαθητή με τον κόσμο της Τέχνης, την αισθητική καλλιέργεια του, έτσι ώστε να γίνει ένας καλός θεατής.
 • Να βοηθήσει το παιδί στη διεύρυνση των πολιτιστικών του οριζόντων, στη διαμόρφωση στάσεων και αισθητικών ικανοτήτων απέναντι στο πολιτισμικό γίγνεσθαι μέσα από την επαφή του με τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και πολιτιστικά επιτεύγματα τόσο της χώρας του όσο και των άλλων χωρών.

(στ) Πρόγραμμα «Πειραματικές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες»: στο Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης των μαθητών στην εργαστηριακή πειραματική διαδικασία)
(ζ) Πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς να μελετώ, να βελτιώνω τη στάση μου για τη μάθηση και να αντιμετωπίζω δυσκολίες μάθησης» και «Πρόγραμμα Πρόσθετης Υποστήριξης Μαθητών»: οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας σε μια σειρά μαθημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές, που: υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στη σχολική τάξη κατά τη διαδικασία της μάθησης, επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα, ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στα εν λόγω μαθήματα εμπλεκόμενοι σε ιδιαίτερα απαιτητικές διδακτικές καταστάσεις.

Στα πλεονεκτήματα αυτού του πραγματικά αποτελεσματικού βασικού προγράμματος συγκαταλέγονται η ουσιαστική αξιοποίηση των ωρών που ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο και η αποφυγή οποιασδήποτε εξωσχολικής βοήθειας, αφού κάθε δυσκολία ή έλλειψη του μαθητή που πιθανόν εμφανίζεται στη πορεία εντοπίζεται άμεσα και φροντίζεται αποτελεσματικά μέσα στο σχολείο.

Ελληνική Γλώσσα
Με τη διδασκαλία τού μαθήματος της ελληνικής γλώσσας τα παιδιά χειρίζονται τον προφορικό και τον γραπτό λόγο με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά. Ειδικότερα, επιδιώκεται η λογική οργάνωση του προφορικού λόγου του παιδιού και η ορθή χρήση απλού λεξιλογίου καθώς και η κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων. Ακόμη, προωθείται η συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δομής της γλώσσας, η κατάκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφοριών και η δυνατότητα αποκωδικοποίησης οπτικών και ακουστικών σημάτων.

Μαθηματικά
Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών επιδιώκεται η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και η καλλιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας, η κατανόηση της δομής των μαθηματικών και η ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλημάτων, η ανάδειξη της εφαρμοσιμότητας και της πρακτικής χρήσης των μαθηματικών καθώς και η εξοικείωση με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική διαδικασία.
Με την καινοτόμο εβδομαδιαία διάρκεια διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου των Μαθηματικών η εμπέδωση και η επέκταση της ύλης γίνεται αβίαστα και εξασφαλίζεται η συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες εργασίας. Επίσης, με τα φύλλα εργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών η μάθηση ενισχύει την προσφορά γνώσης και εμπλουτίζει πολλαπλά τους μαθητές.

Μελέτη Περιβάλλοντος
Με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στον μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης για τη ζωή ως απαρχή για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιδεών, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών διεργασιών, στις οποίες η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.

Φυσικές Επιστήμες
Τα παιδιά ανακαλύπτοντας τη γοητεία της φύσης παρατηρούν, αναρωτιούνται, προβλέπουν, συμπεραίνουν. Και καθώς αγαπούν να κάνουν πράγματα με τα ίδια τους τα χέρια, οδηγούνται, μέσα από μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων πειραμάτων, στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης αλλά και τη σταδιακή οργάνωσή της με βάση την επιστημονική μεθοδολογία.
Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών διδάσκεται από τους Δασκάλους στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», συντονίζεται από τον Υπεύθυνο Εργαστηρίων και ενισχύεται από τους Καθηγητές Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου και του Λυκείου μας, οι οποίοι οργανώνουν τα εργαστήρια των Εκπαιδευτηρίων, δίνοντας έμφαση όχι τόσο στα πειράματα επίδειξης αλλά στην εκτέλεση των πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές.

Αισθητική Αγωγή
Με το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής καλλιεργούνται τρεις φυσικές λειτουργίες∙ οι αισθήσεις -βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, αγγίζω-, η αντίληψη -αποκρίνομαι, ερευνώ, επεξεργάζομαι νοητικά- και η πράξη -κινούμαι, δημιουργώ, πράττω, επικοινωνώ. Τα παιδιά ερευνούν και πειραματίζονται με διάφορα υλικά, δημιουργούν εικαστικά έργα εκφράζοντας ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα, αποκτούν γνώσεις για τις εικαστικές τέχνες, αναπτύσσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ανακαλύπτουν την τέχνη ως σπουδαίο τρόπο έκφρασης.

Μουσική Αγωγή
Στο μάθημα της Μουσικής Αγωγής αναπτύσσεται και καλλιεργείται η ικανότητα για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση και εκτέλεση μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Το παιδί μαθαίνει να τραγουδά σωστά, αναπτύσσει την ακουστική του ικανότητα, γνωρίζει και κατανοεί τα βασικά στοιχεία της θεωρίας, της μορφολογίας και της ιστορίας της μουσικής.

Θεατρική Αγωγή
Με τη Θεατρική Αγωγή αναδεικνύεται η δημιουργικότητα και η φαντασία του παιδιού, αναπτύσσεται το ψυχικό του δυναμικό, καλλιεργούνται οι καλλιτεχνικές κλίσεις και οι δεξιότητές του, προωθείται η αυτοεκτίμηση και η συνεργασία, διαμορφώνονται στάσεις απέναντι στα έντεχνα δημιουργήματα και τα πολιτιστικά επιτεύγματα.

Φυσική Αγωγή
Με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ενισχύεται η σωματική ανάπτυξη των παιδιών, η ψυχική και η πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και η αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία. Επίσης, αναπτύσσονται οι αντιληπτικές τους ικανότητες -κιναισθητική, οπτική, ακουστική, απτική- και οι φυσικές σωματικές ικανότητες -αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία. Καλλιεργείται ο ρυθμός και η μη λεκτική επικοινωνία -εκφραστική και δημιουργική κίνηση. Προωθείται η αξία του αθλητισμού, εξασφαλίζεται η ευεξία και διατηρείται η υγεία.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά-Γερμανικά-Γαλλικά
Η εντατική διδασκαλία δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών ή Γαλλικών) αποβλέπει τόσο στο να επιτύχουν οι μαθητές άνεση στην κατανόηση και τη χρήση των ξένων γλωσσών όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων διπλωμάτων πιστοποίησης. Και καθώς η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη συχνή επαφή τους με αυτές, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις, τα τμήματα Ξένων Γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» οργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για θεατρικές παραστάσεις με έργα ξένων κλασικών συγγραφέων στο πρωτότυπο, τη μελέτη ενός βιβλίου που συνοδεύεται από ολιγόλεπτη παρουσίαση του περιεχομένου του, την αλληλογραφία σε ξένη γλώσσα με παιδιά από το εξωτερικό, την εκπόνηση ομαδικών εργασιών (projects) με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά που παρουσιάζονται σε ακροατήριο.
Διαπιστώνεται χρόνο με το χρόνο μια σημαντική βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη μάθηση των ξένων γλωσσών. Δεν είναι μόνο οι υψηλές βαθμολογίες που πέτυχαν οι μαθητές, ούτε η διαχρονικότητα των επιτυχιών αλλά και το γεγονός ότι οι επιτυχίες των μαθητών είναι αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο σχολείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η ένταξη της Πληροφορικής στο διδακτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» πραγματοποιείται είτε ως ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο, που διδάσκεται στο ειδικά εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής των εκπαιδευτηρίων, ενταγμένο στο βασικό εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών, είτε ως μαθησιακό μέσο κατά τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων.
Με το μάθημα της Πληροφορικής τα παιδιά κατανοούν βασικές έννοιες της πληροφορικής και αποκτούν διαχρονικές γνώσεις για την πληροφορική. Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου έρευνας και εκμάθησης, δεξιότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα -έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης- και δεξιότητες υψηλού επιπέδου -κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα-.

Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» φροντίζουν, ώστε η μετάβαση του μαθητή από τη μία βαθμίδα στην άλλη να γίνεται ομαλά. Για τον λόγο αυτό οι δάσκαλοι συνεργάζονται τακτικά με τους συντονιστές καθηγητές των γνωστικών αντικειμένων γυμνασίου και λυκείου. Έτσι, οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια σε ένα κλίμα φυσικής συνέχειας της φοίτησής τους στις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μάλιστα, στις αρχές Ιουνίου κάθε σχολικού έτους πραγματοποιείται η «Εβδομάδα γνωριμίας με το Γυμνάσιο: Το επόμενο βήμα» που αφορά στους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Η καινοτομία αυτή εξασφαλίζει στους μαθητές μας την αποβολή πιθανού φόβου ή άγχους που μπορεί να προκαλέσει η αλλαγή βαθμίδας. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία σε αυτό το διάστημα να γνωρίσουν όχι μόνο τους καινούργιους χώρους των Εκπαιδευτηρίων στους οποίους θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους αλλά και τους καθηγητές με τους οποίους θα συνεργαστούν καθώς και τους συμμαθητές τους με τους οποίους θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους αποκτώντας νέες και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τον δυναμισμό τους.

Δείτε περισσότερα

Εκμάθηση μουσικού οργάνου
Η συστηματική εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου -πιάνου, κιθάρας, αρμονίου, βιολιού, ακορντεόν- μπορεί να δώσει συνέχεια στην ήδη προσεγμένη μέσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μουσική παιδεία των μαθητών, συμβάλλοντας με αποφασιστικό τρόπο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την καλλιέργεια του πνεύματος.
                                                                                                                              
Χορωδία
Το πρόγραμμα της χορωδίας αποτελείται από τραγούδια κατάλληλα διαμορφωμένα. Εκτός από την ψυχαγωγία που προσφέρει η μουσική, τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν διάφορες κοινωνικές δεξιότητες.

Ζωγραφική
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνικές και να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφόρων υλικών, καλλιεργώντας τη φαντασία τους και εμπλουτίζοντας τον συναισθηματικό τους κόσμο. Αναπτύσσουν έτσι δεξιότητες και αποκτούν γνώσεις απαραίτητες για την ψυχολογική και τη συναισθηματική τους ωρίμανση.

Πληροφορική
Για όσους μαθητές επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των γνώσεων στην πληροφορική που ήδη έχουν κατακτήσει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, εξελισσόμενοι σε έναν τομέα που όλο και περισσότερο γίνεται αναγκαίος. Κατακτούν τον πολύτιμο ηλεκτρονικό αλφαβητισμό, ενώ  μαθαίνουν ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν δημιουργικά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαλείο απαραίτητο στην επαγγελματική και επιστημονική τους επιτυχία. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, οι μαθητές αποκτούν πιστοποιήσεις δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ποδόσφαιρο 5Χ5
Στις νέες εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου 5Χ5 οι μαθητές γεύονται τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Παράλληλα με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στο άθλημα του ποδοσφαίρου, οι μαθητές καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα, την πειθαρχία και την υπευθυνότητα.

Βόλεϊ
Το πρόγραμμα συνδυάζει την τεχνική, την ακρίβεια και την ομαδικότητα με την καλή φυσική κατάσταση.

Μπάσκετ
Ένα από τα δημοφιλή αθλήματα, το μπάσκετ δημιουργεί άριστη φυσική κατάσταση και βελτιώνει το ομαδικό πνεύμα και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

Χάντμπολ
Το χάντμπολ, εκτός από την τέλεια εκγύμναση του σώματος, καλλιεργεί στρατηγική σκέψη και συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.

Κολύμβηση
Η κολύμβηση είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για την εκγύμναση των μαθητών και την εξοικείωσή τους με το υγρό στοιχείο.

Τaekwon Do
Η ενασχόληση με ένα δυναμικό ολυμπιακό άθλημα, το  Taekwon Do, που, πέρα από το ότι γυμνάζει το σώμα, καλλιεργεί το πνεύμα και αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία.

Shotokan Karate
To Shotokan Karate είναι ένα δυναμικό άθλημα που διδάσκει τον σεβασμό, την πειθαρχία, τον αυτοέλεγχο και την αυτοάμυνα, ενώ, παράλληλα, ενδυναμώνει το σώμα. 

Αθλητικός χορός
Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου τα παιδιά γυμνάζονται και μαθαίνουν το σώμα τους, βελτιώνοντας τόσο τη δύναμη όσο και την αρμονία των κινήσεών τους.

Χορός
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από τον κλασικό, τον μοντέρνο ή και τον ελεύθερο χορό. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους παραδοσιακούς χορούς. Ανακαλύπτουν έτσι το σώμα τους, βελτιώνοντας την αρμονία, τον ρυθμό και την κίνησή τους.

Σκάκι
Οι μαθητές εισάγονται σε έναν ξεχωριστό κόσμο καλλιέργειας της σκέψης και του πνεύματος, ξεκινώντας από τη γνωριμία με τα πιόνια και τις κινήσεις τους και φτάνοντας μέχρι τη συμμετοχή σε εσωτερικά πρωταθλήματα του σχολείου.

Ξένες Γλώσσες
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκμάθηση και μιας τρίτης ξένης γλώσσας -γαλλικών, γερμανικών ή ιταλικών-, εκτός από τις δύο που έχουν ήδη επιλέξει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα της πρωινής ζώνης.

Μελέτη Μαθημάτων
Οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας σε μια σειρά μαθημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές, που: υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στη σχολική τάξη κατά τη διαδικασία της μάθησης, επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα, ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στα εν λόγω μαθήματα εμπλεκόμενοι σε ιδιαίτερα απαιτητικές διδακτικές καταστάσεις.

Πειραματικές δραστηριότητες
Πρόκειται για ένα πρότυπο πρόγραμμα πραγματοποίησης πειραματικών δραστηριοτήτων για μαθητές ηλικίας 7 – 11 ετών.
Γνωρίζοντας ότι τα παιδιά αγαπούν να κάνουν πράγματα με τα ίδια τους τα χέρια, οι μαθητές μας θα οδηγηθούν, μέσα από μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων πειραμάτων, στην εμπέδωση γνώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης αλλά και τη σταδιακή οργάνωσή της με βάση την επιστημονική μεθοδολογία. Ανακαλύπτοντας πόσο γοητευτικό είναι να μπορούν να «ανακρίνουν» τη Φύση και να αντλούν χρήσιμα συμπεράσματα από τις πιθανές επιτυχημένες -αλλά και αποτυχημένες- προβλέψεις τους, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν θετικές στάσεις απέναντι στις φυσικές επιστήμες.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/dimotiko.php:173 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/page.php(174): require_once() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/dimotiko.php on line 173