Νηπιαγωγείο
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Ροδίων Παιδεία - Λύκειο

ΛΥΚΕΙΟ

Στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τη μετέπειτα ομαλή ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας. Γι΄ αυτό βασικό στόχο συνιστά ο εφοδιασμός των παιδιών με τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα τους εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Μάλιστα, το πρόγραμμα του Λυκείου είναι ιδιαίτερα εντατικό. Το ενισχυμένο ωράριο διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων, η πολυετή πείρα των καθηγητών, τα ολιγομελή φροντιστηριακού τύπου τμήματα στην τελευταία τάξη του Λυκείου και η συνεχή αξιολόγηση των μαθητών εγγυώνται συστηματική και μεθοδική προετοιμασία καθώς και επιτυχημένη απόδοση στις γενικές εξετάσεις. Ακόμη, εξασφαλίζεται στους μαθητές παιδαγωγική στήριξη, που τους τονώνει ψυχικά- συναισθηματικά και τους βοηθάει να αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία των εξετάσεων, και καθοδήγηση για την επιλογή κλάδου σπουδών και επαγγέλματος. Η προσωπική επαφή με τον μαθητή και την οικογένεια, η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού αλλά και ο εντοπισμός νέων τάσεων και εξελίξεων στην αγορά εργασίας συνιστούν κεντρικά στοιχεία της προσέγγισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δείτε περισσότερα

Από τη μελέτη των επιδόσεων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τις αντίστοιχες επιδόσεις των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων της χώρας συνάγεται ότι οι επιδόσεις των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» -σε όλα τα έτη λειτουργίας τους- είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις των μαθητών των υπολοίπων Λυκείων.
Δεν είναι μόνο οι υψηλές βαθμολογίες που πέτυχαν, ούτε η διαχρονικότητα των επιτυχιών αλλά και το γεγονός ότι οι επιτυχίες των μαθητών μας είναι αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέσα στο σχολείο μας.
Στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», όπως και στο Γυμνάσιο δίνεται έμφαση στην ποιότητα της διδακτικής πράξης, την εφαρμογή των νέων δεδομένων της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική, τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη ενός πολύπλευρου προγράμματος δραστηριοτήτων προσαρμοσμένου στις ανάγκες του εφήβου. Έτσι, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο μάθησης και προάγεται η σωματική, η ψυχική καθώς και η κοινωνική υγεία των παιδιών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την κατάκτηση των παραπάνω ακολουθείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει το βασικό καθώς και το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε περισσότερα

Με το διευρυμένο πρόγραμμα που ακολουθείται στο Λύκειο οι μαθητές κατακτούν υψηλότερα επίπεδα αυτενέργειας, έχοντας οικοδομήσει με σιγουριά τη νέα γνώση, έχοντας κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη των στόχων τους. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται ουσιαστική αξιοποίηση των ωρών που ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο και αποφεύγεται οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια, αφού κάθε δυσκολία του μαθητή εντοπίζεται άμεσα και φροντίζεται αποτελεσματικά, μέσα στο σχολείο, κατά τις βασικές διδακτικές ώρες καθώς και τις ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Μάλιστα, η πρόσθετη διδακτική στήριξη γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το εκάστοτε μάθημα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αφού αυτοί γνωρίζουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες των μαθητών τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε αυτά που πραγματικά οι μαθητές έχουν ανάγκη καλύπτοντας με διδακτική αποτελεσματικότητα τους κοινούς διδακτικούς-μαθησιακούς στόχους.
Επίσης, με το εμπλουτισμένο βασικό πρόγραμμα δημιουργείται ένα πραγματικά ανθρώπινο κλίμα εργασίας και συνεργασίας και εξοικονομείται χρόνος στο σπίτι, με αποτέλεσμα ο μαθητής να επεξεργάζεται τις γνώσεις που οικοδόμησε στο σχολείο, να αυτενεργεί, να αφομοιώνει απόλυτα την ύλη αλλά και να έχει τη δυνατότητα περισσότερων χρονικών περιθωρίων για μια ισορροπημένη κοινωνική ζωή.
Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος του Λυκείου εξασφαλίζεται με τη σχεδίαση του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των μαθητών, την παροχή πλήρων και επιμελημένων σημειώσεων για όλα τα μαθήματα, την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, την έγκαιρη ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης σε όλα τα μαθήματα -ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για ουσιαστικές επαναλήψεις-, την άμεση διαπίστωση και αντιμετώπιση των αδυναμιών με εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία. Ακόμη, η σχολική ψυχολόγος βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, για να τα στηρίζει τον αγώνα τους και να επιλύει τα προσωπικά τους προβλήματα.
Μάλιστα, για την αρτιότερη λειτουργία και την αμεσότερη αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο βασίζεται σε έξι τμήματα, στα τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Ξένων Γλωσσών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Φυσικής Αγωγής.

Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ακολουθώντας την αρχή πως η μάθηση δεν είναι απλώς απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και δημιουργία, φαντασία, εξερεύνηση, συνεργασία και αυτοαξιολόγηση, ακόμα και τα φιλολογικά μαθήματα ανανεώνονται και ως προς τα μέσα και ως προς τους στόχους. Πρόκειται για μία αυτονόητα προοδευτική παιδαγωγική και επιστημονική πράξη που διευκολύνει την υλοποίηση των σύγχρονων  διδακτικών επιδιώξεων.
Τα φιλολογικά μαθήματα, από τη φύση των γνωστικών αντικειμένων που ενσωματώνουν, ευνοούν αποφασιστικά τον συνδυασμό πνευματικής και ηθικής-κοινωνικής ωρίμασης. Συνδράμουν καθοριστικά στην κριτική και αναστοχαστική αφομοίωση θεμελιωδών τρόπων σκέψης, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα του λόγου, εγείρουν τη φαντασία, φωτίζουν με ελληνικό φως το πυρηνικό αξιακό κέντρο του ανθρώπινου πολιτισμού.
Σε ένα ευέλικτο και διδακτικά γοητευτικό μαθησιακό περιβάλλον καταργούνται τα τεχνητά όρια μεταξύ παιδιών με «θετική» ή «θεωρητική» αντίληψη, ευνοείται ο πειραματικός τρόπος σκέψης με τα παιδιά να καθοδηγούνται προς την πρακτική εργασία της έρευνας και να γίνονται σκεπτόμενα καθώς και δημιουργικά. Με την παιδαγωγική εμπειρία και τις επιστημονικές μεθόδους που εφαρμόζουν οι ψηφιακά εγγράμματοι φιλόλογοι οι μαθητές αξιοποιούν λειτουργικά τις Νέες Τεχνολογίες και την πλούσια Βιβλιοθήκη του σχολείου, ενώ, σε συνεργασία με διδάσκοντες άλλων αντικειμένων, έχουν τη δυνατότητα για πρωτοποριακές διαθεματικές προσεγγίσεις. Άλλωστε, στον τομέα των φιλολογικών μαθημάτων ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης, φαντασίας και λόγου είναι ο πλέον κατάλληλος για ένα επιτυχημένο μαθησιακό αποτέλεσμα. Γι΄ αυτό τα εκπαιδευτικά βοηθήματα συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας.
Έτσι, προβάλλονται ταινίες -για την εξοικείωση, την ευκολότερη πρόσληψη και κατανόηση του νοήματος και του περιεχομένου των φιλολογικών μαθημάτων- και χρησιμοποιείται ανακλαστικός προβολέας -για την προβολή χειρογράφων, χρονολογικών πινάκων ή αποκομμάτων εφημερίδων με θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμές για συζήτηση και προβληματισμό στην τάξη. Επίσης, γίνεται χρήση του διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και των προγραμμάτων microsoft word & power point με τα οποία οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Άλλωστε, η ψηφιακή εποχή μετασχηματίζει τον τρόπο δημιουργίας και πρόσληψης του γραπτού λόγου. Ακόμη, παρουσιάζονται γελοιογραφίες και εικονογραφημένη ύλη που κάνουν το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον και ευχάριστο. Σημειώνεται ότι στο σχολείο διοργανώνεται διαγωνισμός ορθογραφίας.
Μάλιστα, τα φιλολογικά μαθήματα, με την πολλαπλή τους στόχευση στον νου, το ήθος και την αισθητική, ανοίγονται και σε ποικίλες δραστηριότητες, μέσα αλλά και έξω από τα Εκπαιδευτήρια, αξιοποιώντας τις πλούσιες πολιτιστικές υποδομές του τόπου -μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας σε συνδυασμό με τον γνωστικό εμπλουτισμό και την αισθητική απόλαυση αναδεικνύουν την ουσία του σύγχρονου σχολείου, που είναι «ο ολοκληρωμένος- σφαιρικός άνθρωπος».
Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ο φιλόλογος δεν χρειάζεται μόνο να είναι άρτια καταρτισμένος σε ό,τι αφορά στο αντικείμενό του, αλλά και να το αγαπά. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να υπαγορεύει αλλά και να «σκηνοθετεί» τη γνώση που θα μοιραστεί με τους μαθητές του. Με στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, οι φιλόλογοι διεκδικούν μια επιμελημένη ισορροπία μεταξύ επιστημονικής θεωρίας και διδακτικής πράξης. Μάλιστα, σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιείται συνεδρίαση των φιλολόγων με υπεύθυνο τον Συντονιστή του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο οποίος ενημερώνεται για το έργο των διδασκόντων της εβδομάδας που πέρασε. Στη συνεδρίαση προετοιμάζονται οι εργασίες του κλάδου για την επόμενη εβδομάδα, συζητούνται ευρύτερα θέματα επιστημονικού, παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου και σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται δειγματικές διδασκαλίες από τους διδάσκοντες.

Τμήμα Μαθηματικών
Η μαθηματική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εξέλιξη του ατόμου. Η αξία της, τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία, είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Για τον λόγο αυτό τα Μαθηματικά συνιστούν ένα από τα βασικότερα μελετήματα της παιδείας που παρέχει κάθε χώρα.
Το Τμήμα Μαθηματικών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. Ειδικότερα, προσφέρονται περισσότερες διδακτικές ώρες για να καλυφθεί και να εμπεδωθεί πλήρως η ύλη καθώς και για να γίνουν επαναλήψεις, η νέα γνώση συνδέεται με την προηγούμενη και καταδεικνύεται η χρήση της στη ζωή με κατάλληλα δομημένες εφαρμογές.
Ακόμη, η εκμάθηση των μαθηματικών γίνεται με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, δραστηριότητες που κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών, οργανωμένες και συνεχείς διαδικασίες αξιολόγησης, συνθετικές ή διαθεματικές εργασίες, ενισχυτικά μαθήματα -τόσο σε όσους έχουν αδυναμίες αλλά και σε όσους έχουν κλίση στο αντικείμενο- καθώς και παροχή έντυπου υλικού.
Το υλικό αυτό περιλαμβάνει φυλλάδια σε κάθε κεφάλαιο -συνοπτική θεωρία, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, επεκτάσεις σε ασκήσεις-, φύλλα ελέγχου -δοκιμασίες κατανόησης των βασικών σημείων του μαθήματος-, φύλλα εργασίας -ασκήσεις διαφόρων επιπέδων για το σπίτι- και φυλλάδιο στο τέλος κάθε κεφαλαίου -ασκήσεις επανάληψης. Σημειώνεται ότι στο σχολείο διοργανώνεται διαγωνισμός λογικής.
Επιπλέον, στο τμήμα Μαθηματικών ο υπεύθυνος Συντονιστής ηγείται της τακτικής συνεδρίασης των εκπαιδευτικών των μαθηματικών, ενημερώνεται για το έργο τους την εβδομάδα που πέρασε, εγκρίνει τον προγραμματισμό του τμήματος για την επόμενη εβδομάδα, συντονίζει συζητήσεις θεμάτων επιστημονικού, παιδαγωγικού, διδακτικού περιεχομένου από τα μέλη του τμήματος.

Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σχεδιάζεται με κοινή φιλοσοφία και επιδίωξη συνέχειας, από το Δημοτικό έως και το Λύκειο, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της Διδακτικής των Επιστημών.
Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιούνται διάφορα διδακτικά εργαλεία ή διδακτικές στρατηγικές. Τέτοια εργαλεία είναι οι ερωτήσεις, οι μεταφορές και οι αναλογίες, η επίλυση προβλημάτων, η γνωστική σύγκρουση, οι εννοιολογικοί χάρτες, το δραματικό παιχνίδι, οι προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και το υποθετικό πείραμα. Σημειώνεται ότι στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» λειτουργούν δύο άρτια οργανωμένα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και ότι από το τμήμα Φυσικών Επιστημών διοργανώνεται κάθε χρόνο το Πανηγύρι της Επιστήμης.
Το Πανηγύρι της Επιστήμης (Science Fair) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις στην Αμερική και την Ευρώπη. Πρόκειται για μια διασκεδαστική και μορφωτική διαδικασία, μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης -διαδικασία μάθησης έξω από τα πλαίσια της διδακτικής ύλης που καθορίζει η θεσμοθετημένη εκπαίδευση-, όπου οι στόχοι εστιάζονται κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων. Με το Πανηγύρι της Επιστήμης, εκτός από την εμπειρία των πειραμάτων και των κατασκευών, επιδιώκεται η εμπλοκή των μαθητών στην επιστημονική διαδικασία διερεύνησης, η δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου, η εξοικείωση τους με τη φύση της επιστήμης και η κατανόηση διαφόρων εννοιών.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η σημερινή εποχή και οι εργασιακές σχέσεις δημιουργούν νέες συνθήκες ως προς την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων στις ξένες γλώσσες. Επιπλέον, η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί και την κατοχύρωση των αντίστοιχων πτυχίων.
Στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με μεθοδικότητα και σύστημα τα παιδιά κάνουν τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά κτήμα τους και αποκτούν τα πτυχία που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεων τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους καθώς και την επαγγελματική τους καταξίωση. Μετά από κατατακτήρια δοκιμασία γίνεται χωρισμός των μαθητών σε επίπεδα και δημιουργούνται τμήματα αρχαρίων έως και προχωρημένων μαθητών.
Το τμήμα Ξένων Γλωσσών λειτουργεί με στόχους προσαρμοσμένους ηλικιακά και εκπαιδευτικά στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες των μαθητών, με προγράμματα σχεδιασμένα και βασισμένα σε διεθνείς προδιαγραφές, ευέλικτα στον ρυθμό, τον χαρακτήρα και το περιεχόμενό τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα και στις δύο διαστάσεις της -την αμιγώς γλωσσική και την κοινωνική- ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητές τους.
Επίσης, χρησιμοποιούνται μέθοδοι στηριγμένες στις βασικές αρχές εκμάθησης της ξένης γλώσσας, ακολουθώντας την επικοινωνιακή μέθοδο μέσα από το μοντέλο της κατευθυνόμενης ανακάλυψης και γίνονται διάφορες δραστηριότητες πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, που βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν τη χώρα της οποίας τη γλώσσα μαθαίνουν και να κατανοήσουν τόσο τις πολιτισμικές της διαφοροποιήσεις όσο και τα πιθανά κοινά σημεία με τη δική μας χώρα.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Η διδασκαλία της Πληροφορικής στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών της πληροφορικής, την απόκτηση διαχρονικών γνώσεων για την πληροφορική και την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου έρευνας και εκμάθησης. Επίσης, επιδιώκει την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα -έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης-, δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου -κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα- καθώς και την απόκτηση ευρύτερης παιδείας και κουλτούρας στην Πληροφορική.

Τμήμα Φυσικής Αγωγής
Με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής επιδιώκεται η ισόρροπη ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων των παιδιών και η αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση στην εκμάθηση της βασικής τεχνικής ορισμένων αθλημάτων και άλλων φυσικών δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες καθώς και την καλλιέργεια του ρυθμού και της κινητικής έκφρασης.
Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες, διοργανώνει εσωτερικά πρωταθλήματα.

Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της εποχής και πρωτοπόρα στον χώρο της εκπαίδευσης, θέσπισαν μία δίωρη Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (ΖΕΕ), στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και εκείνοι των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου. Κατά τη διάρκεια της Ζώνης αυτής δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που κεντρίζουν τα ενδιαφέροντά τους. Τα παιδιά μαθαίνουν, καλλιεργούν τα ταλέντα τους, αναπτύσσουν δεξιότητες και δημιουργούν συνεργαζόμενα με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.
Ειδικότερα, λειτουργούν Όμιλοι με ακαδημαϊκό προσανατολισμό -όπως αρχαίων ελληνικών, ρητορικής και τέχνης του επιχειρήματος, αστρονομίας, μαθηματικών, ρομποτικής, κυβερνοχώρου, οικολογίας- και Όμιλοι με πολιτιστικό προσανατολισμό -όπως κινηματογράφου, μουσικής, μαγειρικής, φωτογραφίας, δημοσιογραφίας, θεάτρου, επιβίωσης.

Ζώνη Ευέλικτων Δράσεων
Το βασικό πρόγραμμα εμπλουτίζει ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικές  εκδρομές, εκπόνηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες, μαθητικές εκδόσεις, εκθέσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, ανταλλαγές μαθητών, συνεργασία με άλλα ελληνικά σχολεία και με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνδυάζοντας τη μάθηση με την ψυχαγωγία, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους αποκτώντας νέες και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους καθώς και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και τον δυναμισμό τους.

Δείτε περισσότερα

Εκμάθηση μουσικού οργάνου
Η συστηματική εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου -πιάνου, κιθάρας, αρμονίου, βιολιού, ακορντεόν- μπορεί να δώσει συνέχεια στην ήδη προσεγμένη μέσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μουσική παιδεία των μαθητών, συμβάλλοντας με αποφασιστικό τρόπο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και την καλλιέργεια του πνεύματος.
                                                                                                                              
Χορωδία
Το πρόγραμμα της χορωδίας αποτελείται από τραγούδια κατάλληλα διαμορφωμένα. Εκτός από την ψυχαγωγία που προσφέρει η μουσική, τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν διάφορες κοινωνικές δεξιότητες.

Ζωγραφική
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία  να γνωρίσουν διαφορετικές τεχνικές και να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφόρων υλικών, καλλιεργώντας τη φαντασία τους και εμπλουτίζοντας τον συναισθηματικό τους κόσμο. Αναπτύσσουν έτσι δεξιότητες και αποκτούν γνώσεις απαραίτητες για την ψυχολογική και τη συναισθηματική τους ωρίμανση.

Πληροφορική
Για όσους μαθητές επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των γνώσεων στην πληροφορική που ήδη έχουν κατακτήσει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, εξελισσόμενοι σε έναν τομέα που όλο και περισσότερο γίνεται αναγκαίος. Κατακτούν τον πολύτιμο ηλεκτρονικό αλφαβητισμό, ενώ  μαθαίνουν ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν δημιουργικά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαλείο απαραίτητο στην επαγγελματική και επιστημονική τους επιτυχία. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, οι μαθητές αποκτούν πιστοποιήσεις δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ποδόσφαιρο 5Χ5
Στις νέες εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου 5Χ5 οι μαθητές γεύονται τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Παράλληλα με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στο άθλημα του ποδοσφαίρου, οι μαθητές καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα, την πειθαρχία και την υπευθυνότητα.

Βόλεϊ
Το πρόγραμμα συνδυάζει την τεχνική, την ακρίβεια και την ομαδικότητα με την καλή φυσική κατάσταση.

Μπάσκετ
Ένα από τα δημοφιλή αθλήματα, το μπάσκετ δημιουργεί άριστη φυσική κατάσταση και βελτιώνει το ομαδικό πνεύμα και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών.

Χάντμπολ
Το χάντμπολ, εκτός από την τέλεια εκγύμναση του σώματος, καλλιεργεί στρατηγική σκέψη και συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.

Κολύμβηση
Η κολύμβηση είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για την εκγύμναση των μαθητών και την εξοικείωσή τους με το υγρό στοιχείο.

Taekwon Do
Η ενασχόληση με ένα δυναμικό ολυμπιακό άθλημα, το  taekwon do, που, πέρα από το ότι γυμνάζει το σώμα, καλλιεργεί το πνεύμα και αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία.

Αθλητικός χορός
Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου τα παιδιά γυμνάζονται και μαθαίνουν το σώμα τους, βελτιώνοντας τόσο τη δύναμη όσο και την αρμονία των κινήσεών τους.

Χορός
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από τον κλασικό, τον μοντέρνο ή και τον ελεύθερο χορό. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους παραδοσιακούς χορούς. Ανακαλύπτουν έτσι το σώμα τους, βελτιώνοντας την αρμονία, τον ρυθμό και την κίνησή τους.

Σκάκι
Οι μαθητές εισάγονται σε έναν ξεχωριστό κόσμο καλλιέργειας της σκέψης και του πνεύματος, ξεκινώντας από τη γνωριμία με τα πιόνια και τις κινήσεις τους και φτάνοντας μέχρι τη συμμετοχή σε εσωτερικά πρωταθλήματα του σχολείου.

Ξένες Γλώσσες
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκμάθηση και μιας τρίτης ξένης γλώσσας -γαλλικών, γερμανικών ή ιταλικών-, εκτός από τις δύο που έχουν ήδη επιλέξει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα της πρωινής ζώνης.

Εργαστήριο Φροντιστηριακών Μαθημάτων
Στο εργαστήριο αυτό οι μαθητές του Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας.
Στο εργαστήριο μαθημάτων συμμετέχουν μαθητές που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης -με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στη σχολική τάξη κατά τη διαδικασία της μάθησης-, μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα και μαθητές που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα μαθήματα εμπλεκόμενοι σε ιδιαίτερα απαιτητικές διδακτικές καταστάσεις.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/likeio.php:150 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/page.php(174): require_once() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/likeio.php on line 150