Νηπιαγωγείο
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Ροδίων Παιδεία - Νηπιαγωγείο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», σε έναν ελκυστικό περιβάλλοντα χώρο που ευνοεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, προάγει τη δημιουργικότητα των παιδιών, την έκφραση και τη φαντασία, τη συνεργασία και την αυτονομία. Με την κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη και τους αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς τα παιδιά παρατηρούν και ανακαλύπτουν, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, αναπτύσσονται συναισθηματικά και νοητικά, κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα.

Δείτε περισσότερα

Στον ασφαλή χώρο τού Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» τα παιδιά δρουν και εκφράζονται, σε ένα πλαίσιο εσωτερικών κριτηρίων και προσωπικών επιθυμιών, νοιάζονται και μοιράζονται, σε ένα κλίμα αναγνώρισης της διαφορετικότητας και αποδοχής της ποικιλομορφίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό, βιωματικό και ευέλικτο, που τοποθετεί το παιδί στο κέντρο των εξελίξεων και προωθεί την ενεργητική κατάκτηση της γνώσης. Κυρίαρχο διδακτικό μέσο δεν θα μπορούσε παρά να είναι το παιχνίδι με τον τόσο καθοριστικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και τη μαθησιακή διαδικασία.
Με το παιχνίδι -ελεύθερο ή οργανωμένο, ατομικό ή ομαδικό, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, με κανόνες ή σύμβολα- εκδηλώνονται συμπεριφορές, ικανότητες και αντιλήψεις, αξιοποιούνται πρακτικές, κίνητρα και ευκαιρίες, με αποτέλεσμα το παιδί να κατασκευάζει, να πειραματίζεται, να ανακαλύπτει, να σκέφτεται, να αξιολογεί, να υποθέτει, να αναθεωρεί. Ακόμη, τα παιδιά ασκούν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες, διευρύνουν τις εμπειρίες τους, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και εξοικειώνονται με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και τους άλλους ανθρώπους.

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δείτε περισσότερα

Γλωσσική Διδασκαλία
Η γνώση για τη γλώσσα οικοδομείται εξελικτικά και ομαλά, με επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα, κατάλληλο πλαίσιο και ειδικά σχέδια εργασίας. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας τον προφορικό καθώς και τον έντυπο λόγο και διακρίνουν τις φωνολογικές μονάδες της γλώσσας με τη γραφή και την ανάγνωση.

Μαθηματικά
Με τις βιωματικές καταστάσεις που δημιουργούνται τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες, επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες διαστάσεις, επεξεργάζονται και αξιοποιούν νέα δεδομένα. Επίσης, συγκρίνουν και μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο, επινοούν και επιλύουν προβλήματα. Ακόμη, τα παιδιά χειρίζονται απλές μαθηματικές έννοιες, για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, και συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες, για να κατανοήσουν τη σημασία των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή.

Μελέτη Περιβάλλοντος
Με δραστηριότητες που αναπτύσσονται δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να μελετήσουν όλα όσα υπάρχουν γύρω μας και να αντιληφθούν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών που προσεγγίζει διαθεματικά έννοιες και στοιχεία.
Σε ένα ελκυστικό περιβάλλον κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά, τόσο στην τάξη όσο και στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από τις ανάγκες και τις γνώσεις των παιδιών, ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά
Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας συμβαδίζει με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και είναι προσαρμοσμένη απόλυτα στις δυνατότητες και τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας. Αρχικά η ξένη γλώσσα προσεγγίζεται μόνο προφορικά, με ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι μικροί μαθητές να αποκτούν άψογη προφορά και να χρησιμοποιούν τα αγγλικά εξαρχής ως εργαλείο συνεννόησης. Ακολουθεί η φάση στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν την ανάγνωση, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά ελκυστικό διδακτικό υλικό.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Η ενασχόληση με τη μουσική βασίζεται σε ένα ευλύγιστο σχήμα με σαφείς διδακτικούς στόχους, το οποίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της νηπιακής ηλικίας.
Με τη μουσική αγωγή το παιδί μαθαίνει να τραγουδά σωστά, αναπτύσσει την ακουστική του ικανότητα και ενθαρρύνεται για δημιουργική εργασία, εκτιμά και ανταποκρίνεται σε αισθητικά  στοιχεία της μουσικής, γνωρίζει και κατανοεί τα βασικά στοιχεία της θεωρίας, της μορφολογίας και της ιστορίας της μουσικής, καλλιεργεί το πνεύμα της συνεργασίας και της ευθύνης, της πειθαρχίας και της επικοινωνίας. Γι΄ αυτό οι μουσικές δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να οδηγούν στη βιωματική προσέγγιση των μουσικών εννοιών.
Οι δραστηριότητες αυτές διαρθρώνονται γύρω από τρεις άξονες μουσικών ικανοτήτων∙ τον άξονα της εκτέλεσης -κατά τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες για να εκτελέσουν συνθέσεις άλλων ή και δικές τους, τραγουδώντας και παίζοντας όργανα-, τον άξονα της μουσικής δημιουργίας -κατά τον οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με στοιχειώδεις μορφές μουσικής σύνθεσης- και τον άξονα της αξιολόγησης -κατά τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να είναι ακροατές και αξιολογούν συνθέσεις άλλων ή και δικές τους, διατυπώνοντας λογικές κρίσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η γνωριμία με τον κόσμο της Πληροφορικής εξοικειώνει τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες τού υπολογιστή και διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης, στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά προσεγγίζουν στοιχειώδεις έννοιες που αφορούν στον υπολογιστή, αποκτούν δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με ασφάλεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Επίσης, τα παιδιά αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και επίλυση πραγματικών προβλημάτων, σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα ίδια.
Εκτός από τον υπολογιστή, η τεχνολογία γενικότερα διατρέχει όλα τα προγράμματα ανάπτυξης και σχεδιασμού δραστηριοτήτων. Η φωτογραφική μηχανή, το μαγνητόφωνο, οι βιντεοκάμερες, τα φωτοτυπικά μηχανήματα αξιοποιούνται αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία, βελτιώνουν την ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών και συμβάλλουν στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάπτυξη της σωματικής και πνευματικής υγείας των παιδιών με ατομικά και ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα. Με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες τα παιδιά αναγνωρίζουν και ονομάζουν αθλήματα, υλικά και εξοπλισμό. Βιώνουν τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, κοινωνικοποιούνται, αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες και τα όριά τους, αναλαμβάνουν ευθύνες και παίρνουν πρωτοβουλίες, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται τους κανόνες.

Εικαστικά
Τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, το περιβάλλον και τα έργα τέχνης. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία και εκδηλώνουν επιθυμία για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν και πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχείο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Θέατρο-Δραματική Τέχνη
Το παιδί με τη Δραματική Τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται και απελευθερώνεται. Σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συντροφικότητας και ασφάλειας προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, να κατανοήσει τον κόσμο, να σχηματίσει τη δική του αντίληψη για όσα συμβαίνουν γύρω του και να μεταμορφώσει την καθημερινότητα. Με την κίνηση, τη φωνή και τον λόγο τα παιδιά εκφράζουν εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες. Πλάθουν ιστορίες, χειρίζονται υλικά και αντικείμενα, αποδίδοντας τους νέες σημασίες. Μάλιστα, η κοινή δράση με τα άλλα παιδιά οδηγεί στην ανάγκη της οργάνωσης και της αποδοχής κανόνων, στη συνεργασία και την επικοινωνία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια καινοτόμος δράση κατά την οποία τα παιδιά συνειδητοποιούν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ευαισθητοποιούνται για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και δραστηριοποιούνται, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Γι΄ αυτό δίνεται έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει την αποσαφήνιση εννοιών καθώς και τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών θετικών για το περιβάλλον.
Η θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πηγάζει από την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος, με την προβολή κρίσιμων θεμάτων σύμφωνα με τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες προτεραιότητες, όπως αυτές διατυπώνονται σε Συνόδους Κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (προστασία της ατμόσφαιρας, κλιματικές αλλαγές, νερό, έδαφος, ενέργεια, δάση, βιοποικιλότητα, διαχείριση απορριμμάτων, ανθρώπινες δραστηριότητες, ανθρώπινες σχέσεις και αξίες).
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βασίζονται σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Ανάλογα με το θέμα εφαρμόζονται η επίλυση προβλήματος (problem solving) και η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project method), η μελέτη πεδίου και η μελέτη περίπτωσης, οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν και με άλλες ενέργειες, όπως την εποικοδομητική προσέγγιση, τον καταιγισμό ιδεών, τη χαρτογράφηση εννοιών, την αντιπαράθεση απόψεων, το παιχνίδι ρόλων, τα παιχνίδια προσομοίωσης, τη μέθοδο έρευνας με την υποβολή ερωτήσεων, την πειραματική μέθοδο και την επισκόπηση απόψεων-σφυγμομέτρηση.

Αγωγή Υγείας
Η Αγωγή Υγείας είναι μία άλλη καινοτόμος δράση η οποία αποσκοπεί στην προάσπιση, τη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τη βιωματική-ενεργητική μάθηση, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και της κριτικής τους σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

*Τα μαθήματα διδάσκονται τόσο από νηπιαγωγούς όσο και από καθηγητές ειδικότητας.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων συνίσταται από ποικίλα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. Αυτά τα προγράμματα ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, διεγείρουν την περιέργεια, κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες αλληλοσυμπληρώνονται, ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους.
Λειτουργούν τα ακόλουθα προγράμματα:

Εκμάθηση πιάνου

Κολύμβηση

Multisports

Σκάκι


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/junior.php:105 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/page.php(174): require_once() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/rpschool.gr/httpdocs/junior.php on line 105