Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΕ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι ο διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»;

 • Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας σχεδόν όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση (από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου). Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ποιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»;
 • Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από τη Β’ τάξη Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και τις 6 Μαρτίου 2024. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.
 • Πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;
 • Ο 6οs Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» θα διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου 09 Μαρτίου 2024 εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά). Η διάρκειά του θα είναι 1 ώρα και 15 λεπτά. Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα, διότι ενδέχεται για λόγους σταθερότητας και ασφάλειας του συστήματος μετάδοσης των θεμάτων να χρειαστεί η εξέταση να γίνει σε διαφορετικές ώρες ανά ομάδα τάξεων (υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων, αναγράφονται παρακάτω).
 • Πού και πώς θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»;
 • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Η μαθήτρια/ο μαθητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσο (pc, laptop, tablet κλπ.) το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η μαθήτρια/ο μαθητής θα λάβει στο email που έχει δηλώσει τον κωδικό με τον οποίο θα μπορεί να «μπει» στην πλατφόρμα του ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ώστε να εξοικειωθεί με το «περιβάλλον» της, πριν τον διαγωνισμό και την ημέρα του διαγωνισμού το Σάββατο 09/03/2024 για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Όλα τα παραπάνω θα μπορεί να τα κάνει από τον δικό του χώρο. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, η φυσική παρουσία της μαθήτριας/ του μαθητή στο εξεταστικό κέντρο.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Πώς πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»;
 • Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής. Οι εγγραφές γίνονται μόνο στα κέντρα μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024.
 • Προκειμένου η ΕΜΕ να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, είναι απολύτως απαραίτητο να υπογραφεί από τους γονείς – κηδεμόνες το αντίστοιχο έντυπο γονικής συναίνεσης.
 • Κάθε ενδιαφερόμενη/ος μαθήτρια/μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του) μαζί με την εγγραφή του θα καταβάλει στα κέντρα εξέτασης και την ετήσια συνδρομή (κόστος 10 ευρώ) στο περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» της ΕΜΕ. Η ΕΜΕ, μετά το διαγωνισμό, αποστέλλει τα περιοδικά στα εξεταστικά κέντρα. Το εξεταστικό μας κέντρο θα ενημερώσει, μέσω e-mail, για την παραλαβή του περιοδικού. Είναι ευθύνη της/του μαθήτριας /μαθητή η παραλαβή του περιοδικού από το εξεταστικό κέντρο.
 • Εγγεγραμμένος θεωρείται ο μαθητής μόνο όταν έχει καταβάλει την συνδρομή του στο περιοδικό.
 • Μαθητές που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση της σε διάστημα μέχρι 3 εβδομάδες πριν τον διαγωνισμό.
 • Μαθητής που κατέβαλε τη συνδρομή του αλλά δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό, δικαιούται να παραλάβει το περιοδικό.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ποια είναι η μορφή και ποιο είναι το πλήθος των θεμάτων;

 • Η μαθήτρια/ο μαθητής θα απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και απαιτούν κυρίως μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.
 • Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι το 4 Χ 25 = 100). Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση.
 • Όταν ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά η δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους τις αντίστοιχες σημειώσεις θεωρίας που αντιστοιχούν στην τάξη φοίτησής τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.hms.gr/pythagoras/index1.html
 • Τα θέματα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ.
 • Υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα καλύπτει την τάξη Β’ Δημοτικού, η 2η ομάδα τις τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού, η 3η ομάδα τις τάξεις Ε’ και Στ’ Δημοτικού, η 4η ομάδα την Α’ Γυμνασίου, η 5η την Β’ Γυμνασίου και η 6η τη Γ Γυμνασίου.
 • Η απαιτούμενη ύλη για τις ομάδες – επίπεδα που περιέχουν 2 τάξεις (2η τις τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού) προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της ομάδας καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε., Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Εμμανουήλ Ιωάννη.
 • Ο διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για τον λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.